telefon i fax
EL TELÈFON I EL FAX


Els sistemes de comunicació.


El procés tecnològic de la comunicació.

La telefonia mòbil.

Ràdio i televisió.

Les noves tecnologies de la comunicació.


El telègrag fou el primer giny de les telecomunicacions que tingué una implantació massiva , atès que permetia la transmissió de missatges a llarga distància mitjançant fil elàctric, en un primer moment, i per mitjà d'ones elactromagnètiques a una segona etapa Marconi 1901.

El fax, abreviatura de la paraula faximil és un sistema per transmetre qualsevol tipus de document imprés a través de la línia telefònica.